Sedert enkele jaren kent de zwembadsector een voortdurende groei in het kader van het ‘wellness@home’-principe. De zwembad- en wellnessindustrie is dus in opmars. Daarbovenop heeft de coronacrisis sinds maart 2020 geresulteerd in een explosie van het aantal aanvragen en bestellingen. Het orderboekje van heel wat bedrijven is reeds goed gevuld, en dit tot 2022. Om te beschikken over een sterke federatie voor de sector, hebben de BSPA (Belgian Swimming Pool Association) en de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) gekozen voor een fusie. Vanaf nu vormen zij de ‘Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals’.

Link naar het document